Wejdź w przyszłość przez nasze drzwi!

Regulamin zakupów i usług

Informujemy że:

  • Wpłacony zadatek jest bezzwrotny.
  • Towar sprowadzony na zamówienie nie podlega zwrotowi, niezależnie od formy zawarcia umowy.
  • Po złożeniu zamówienia u producenta nie ma możliwości zmian.
  • Bramy, drzwi i inne towary w tzw.”TYPÓWCE” są również produkowane na zamówienie, a znaczenie zwrotu „typowówka” oznacza jedynie zgodność z ogólnymi standardami budowlanymi.
  • Towar do momentu pełnej zapłaty ceny sprzedazy pozostaje własnoscia sprzedawcy, zgodnie z art. 589 k.c.
  • Czas realizacji usług zależnych od warunków atmosferycznych morze ulec niezamierzonemu wydłużeniu, za co kupujący nie będzie dochodził żadnych roszczeń.
  • Za wszelkie odpady powstałe w skutek wykonywania usług odpowiada Zlecający usługę, jednocześnie oświadczając, że posiada odpowiednią umowę z firmą zajmującą się gospodarką odpadami.
  • W przypadku KAMIENNYCH DYWANÓW – Zleceniodawca akceptuje fakt, że kamienny dywan jako powierzchnia z kamienia naturalnego i żywicy nie jest idealnie płaska i równa. Proces wygładzania powierzchni Wykonawca przeprowadzi możliwie najdokładniej, jednak dopuszcza się pojedyncze kamyki ustawione na sztorc oraz delikatne różnice w poziomowaniu powierzchni.