Wejdź w przyszłość przez nasze drzwi!

ZALECENIA EKSPOLATACYJNE NAWIERZCHNI KAMIENNY DYWAN

Nawierzchnie z Kamiennych Dywanów uzyskuje się na skutek połączenia kruszyw naturalnych z żywicami epoksydowymi, poliuretanowymi lub poliaspartykowymi. W efekcie otrzymujemy bardzo odporny produkt na zmieniające się warunki pogodowe. Pomimo tego nawierzchnie z kamiennych dywanów podlegają naturalnym procesom starzenia. Celem utrzymania Kamiennego dywanu w dobrym stanie, jego nawierzchnia powinna być systematycznie sprzątana z piasku i innych zanieczyszczeń. Twarde zanieczyszczenia jak ziarna piasku w znacznej mierze przyczyniają się powstawania mikrozarysowań warstwy żywicy, a w konsekwencji do ścierania warstwy Kamiennego Dywanu Nawierzchnia może być użytkowana na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Żywica pokrywająca kamień jest elementem eksploatacyjnym, narażonym na działanie zmiennych warunków atmosferycznych oraz znaczne obciążenia mechaniczne, tym samym – jej trwałość zależy od prawidłowej pielęgnacji i sposobu użytkowania. W miarę upływu czasu oraz w zależności od intensywności eksploatacji nawierzchnia wymaga przeprowadzenia zabiegów konserwujących, polegających na naniesieniu warstwy żywicy do rewitalizacji i ochrony nawierzchni Kamiennego Dywanu. W/w żywice do rewitalizacji stanowią eksploatacyjną warstwę ścieralną, którą należy co pewnie okres czasu (uzależniony od intensywności eksploatacji) uzupełniać aby utrzymać warstwę kamiennego dywanu w należytej kondycji co objawia się charakterystycznym połyskiem powierzchni ziaren grysu. Pierwszy przegląd i konserwacja kamiennego dywanu powinna być wykonana przed pierwszym okresem zimowym i najpóźniej do 3 miesięcy od czasu aplikacji kamiennego dywanu pod rygorem utraty gwarancji. W przypadku ekspozycji południowej czyli mocnego nasłonecznienia zaleca się pierwszą konserwację kamiennego dywanu nawet do 30 dni od położenia. Kolejne przeglądy i konserwacje powinny odbywać się raz w roku a konieczność przemalowania powierzchni powinno być określone (na podstawie stopnia wyeksploatowania) przez Wykonawcę . Luźno zamiatane niewielkie ilości kruszywa w pierwszym okresie eksploatacji są zjawiskiem naturalnym (pojedyncze ziarna kruszywa słabo zakotwione pomiędzy sobą musza być wymiecione) Zalecenia eksploatacyjne: Na powierzchni Kamiennego Dywanu należy dopuszczać do zalegania piasku, liści, gałęzi, oraz innych zabrudzeń mogących powodować mikrozarysowania warstwy żywicy otaczającej ziarna grysu. itp. Śnieg lub lód można usuwać ostrożnie za pomocą łopaty do śniegu z drewna bądź z tworzywa sztucznego (nie należy stosować łopaty ze stali, bądź ze stalowym zakończeniem krawędzi) ponieważ może zostawiać na powierzchni posadzki zarysowania które kwalifikują się jako uszkodzenia mechaniczne . Zdecydowanie nie zalecane jest skuwanie oblodzenia za pomocą oskardów i innych ostrych przedmiotów. Tarasy, balkony, schody co pewien czas w zależności od stopnia eksploatacji należy myć za pomocą myjki ciśnieniowej przy ciśnieniu do max. 100 bar z odległości ok. 30 cm. Należy używać wody zimnej lub ciepłej do max. 50 st.C. Jeżeli używamy środków chemicznych do mycia, należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania a w razie wątpliwości zapytać pracowników Firmy Carpetstone. Zabrudzenia z błota, brudu i piasku należy delikatnie usuwać poprzez zamiatanie, odkurzanie lub czyszczenie tzw. mopem. Nawierzchnię należy sprzątać na sucho lub w miarę potrzeb na mokro. W przypadku umieszczania na powierzchni posadzki ciężkich przedmiotów jak np. donice i skrzynki należy okresowo czyścić powierzchnie pod w/w przedmiotami aby nie dopuścić do powstania w tych miejscach stałego zawilgocenia, zanieczyszczenia ziemią i powstania możliwego odbarwienia nawierzchni. Należy unikać stosowania ściernych, agresywnych chemikaliów i rozpuszczalników ketonowych i aromatycznych, takich jak nafta, benzyna, aceton, spirytus, ropa naftowa itp. Żywica jest materiałem który wraz z upływem czasu może na skutek promieniowania UV podlegać zmianom koloru. Zmiany te nie mają wpływu na trwałość i parametry użytkowe produktu. Powierzchnia posadzki wystawiona na działanie słońca i deszczu podlega naturalnym procesom starzeniowym. Po upływie kilku miesięcy od realizacji inwestycji odcień wykonanej posadzki może się rozjaśnić bądź przyciemnić w zależności od barwy zastosowanego kruszywa oraz od rodzaju żywicy. Po tym okresie czasu następuje stabilizacja kolorystyki. Proces ten zależy w znacznej mierze od takich czynników jak: absorpcja wody oraz wilgoci z otoczenia przez ziarna kruszywa, które jest materiałem porowatym, oraz stabilizacja powierzchni żywicy pod wpływem oddziaływania promieniowania UV. Po tzw. aklimatyzacji kruszywa zmiany te są znacznie ograniczone.

Żywiec, 09 luty 2016